Loading

La Zaragozana, Ambar Especial

Styljasny lager
Ekstrakt: ?
Alkohol: 5,2 %

Zwykły, chamski eurolager, do tego wysycony tak mocno, że mało mnie od środka nie rozsadziło.

Moja ocena: 2,5/10
Top